Nore og Uvdal kommune ønsker å stelle fint med hytteeierne sine. Siden det er ledige plasser i barnehagene, vil kommunen starte en prøveordning hvor barn som er med familien på hyttetur, vil kunne få plass, forteller avisa Hallingdølen. 

Ikke ytret som ønske

Da kommunen gjennomførte en spørreundersøkelse blant hyttefolket for et par år siden, ble ikke barnehageplass løftet fram som noe presserende behov. Like fullt synes formannskapet at ideen er vel verdt å prøve ut. Forslaget ble forøvrig satt fram av Viola Bergerud fra Arbeiderpartiet.

Ett års prøveordning

Et enstemmig formannskap vil nå at barn fra hytteeierfamiliene kan komme i barnehagen i den grad det er ledige plasser på det aktuelle tidspunktet. Men det er ikke snakk om oppbemanning eller ekstraordinære tiltak i denne anledning. Ordningen skal evalueres etter ett år.

Det hører med til historien at rådmannen vendte tommelen ned for ideen. På det hold har man liten tro på at kommunen blir mer attraktiv for hyttefolket med et slikt tilbud.