– Tallene viser at det er enorme forskjeller fra kommune til kommune, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Hamar krever inn hele 8 321 kroner per eiendom i eiendomsskatt, mens Gran kommune i den andre enden av lista nøyer seg med 893 kroner per eiendom. Enda billigere er det i Rendalen, Lesja, Skjåk, Søndre Land og Vang, hvor det ikke var eiendomsskatt i det hele tatt i 2018 da undersøkelsen ble gjennomført

Små politiske forskjeller

I Hedmark og Oppland er det ikke noe parti som skiller seg ut. – Både Høyre- og Arbeiderparti-styrte komuner er representert på topp fem, mens det er By- og bygdelista i Hamar som har ordføreren i den dyreste kommunen, utdyper Bringsvor. – Arbeiderpartiet har ordføreren i 3 av 5 kommuner på topp fem – men også 3 av 5 kommuner uten eiendomsskatt.

Dårlig statistikk

– Det er en stor utfordring at kommunenes rapportering av eiendomsskatt er mangelfull, forteller Bringsvor. – Kommunene er pålagt å rapportere samlede inntekter fra eiendomsskatt, men skiller ikke mellom bolig og fritidsbolig. Dette gjør det vanskelig å få frem gode tall på hvor inntektene kommer fra, og hvor skattetrykket er størst.

Statistikken fra Norsk Hyttelag er beregnet ved å ta samlede skatteinntekter fra bolig og fritidsbolig, for deretter å dele disse på antall boliger og antall fritidsbygninger i landet. Organisasjonens oversikt er derfor den mest nøyaktige oversikten per i dag. – Vi håper likevel at departementet snart vil pålegge kommunene å rapportere eiendomsskatt fra bolig og fritidsbolig hver for seg, slik at vi kan få enda bedre statistikker i fremtiden, sier Bringsvor.

Hamar: Sparer 3 700 kroner

Regjeringen har bestemt at skatten skal ned, og Hamar er en av kommunene som må redusere skattesatsen. Hamar har i dag en skattesats på 5,07 promille, men regjeringen har bestemt at den maksimale skattesatsen endres til 5 promille i 2020, forklarer Bringsvor. Dette vil isolert sett gi en liten reduksjon, men denne kan kommunen lett utligne ved å fjerne bunnfradraget. Men regjeringen har også bestemt at det skal innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i selve skattetaksten.

For Hamar sitt vedkommende vil det bety en reduksjon på 2 500 kroner per eiendom i gjennomsnitt fra 2019 til 2020. Dersom maksimalsatsen reduseres til 4 promille fra og med 2021 slik regjeringen har foreslått, vil hver enkelt eiendom spare ytterligere 1 200 kroner.