- En så inngripende forskrift skal ikke gjelde lenger enn høyst nødvendig, sier generalsekretær Audun Bringsvor i en pressemelding. Han mener det hele tiden må vurderes om formålene kan oppnås på en mindre inngripende måte. Norsk Hyttelag mener å ha svaret på denne utfordringen.

Må reise hjem hvis syk

– Ingen tar skade av at friske folk reiser på hytta, sier Bringsvor. Men det forutsetter at de faktisk er friske når de reiser, og at de returnerer hjem umiddelbart om de merker symptomer på forkjølelse, influensa eller andre sykdommer. Derfor foreslår vi at det skal være helårs adkomst til hytta og at det alltid skal være både et transportmiddel og en sjåfør tilgjengelig under hele oppholdet.

For å redusere risikoen for smitte anbefaler Hyttelaget at alle som oppholder seg på hytta skal være fra samme husstand. 

– Det bør ikke være tillatt å samle storfamilien på hytta med risiko for smitte mellom familie fra ulike deler av landet. Vi foreslås også at alle innkjøp for hele oppholdet skal være gjort på forhånd, og at transporten til og fra hytta skal skje direkte og uten stopp underveis.

Inn til seks døgn

Ett av forslagene Hyttelaget fremmer for helseministeren er at det ikke skal være lov å oppholde seg på hytta i mer enn seks døgn. 

- Forslaget vil redusere belastningen på hyttekommunene ved å fordele trafikken gjennom påsken. Slik unngår vi at alle er på hytta samtidig, og vi reduserer også risikoen for lange bilkøer til og fra, sier han. En annen grunn til en slik begrensning er at den effektivt reduserer behovet for suppleringshandel på butikken i løpet av oppholdet.

Mange avviser hytteforbudet

Han mener helsevesenet i kommunene ikke trenger å frykte stor pågang av forkjølelser og lignende, siden det må være et klart påbud om å reise hjem uansett sykdomstegn. 

- Alvorlige skader og akutt sykdom må likevel behandles lokalt, og dermed kan det være behov for et forbud mot aktiviteter som gir økt risiko for personskade. 

Hyttelaget er ikke alene i ønsket om en mer nyansert praktisering av hytteforbudet. Mandag bekreftet overlege og smittevernekspert Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet at det kan være bedre at folk reiser på hytta enn å "klumpe seg sammen" i byene. Tidligere har Aavitsland også uttrykt forståelse for en rådgiver ved WHO som uttaler at "hytteforbudet er bare tull".

Åpenbart at endring må til

I et mye delt innlegg i Aftenposten skriver Pål Hermansen at tiltak må være målrettede og logiske om de skal få oppslutning i befolkningen.

Professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU hevder at de strenge tiltakene koster mye mer enn de smaker. Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter går enda lenger. Hun hevder rett og slett at hele hytteforbudet er ulovlig. Sivilombudsmann Hanne Harlem kritiserer at forskriften er gjennomført uten at den har vært gjenstand for høringer. 

– Nå begynner det å bli ganske åpenbart at det er på tide å endre hele hytteforbudet, konkluderer Norsk Hyttelag i pressemeldingen.