I siste utgave av medlemsbladet tar han et kraftig oppgjør med kommuneledelsen. Nå brygger det opp til rettssak. Det nye i saken er at Hyttelaget har krevd å få utlevert helt sentrale data fra kommunens beregninger, som er utelatt i dokumenter kommunen etter lang tids påtrykk friga. Men kommunen nekter plent å gi flere opplysninger. 

Nekter å vise kortene

Norsk Hyttelag har tillike med Norges Hytteforbund anklaget kommunen for å ilegge hytteeiere høyere eiendomsskatt enn boligeierne. Hytteforbundet mener å kunne dokumentere at fritidsboliger i Stranda betaler 50 prosent mer enn helårsboliger av samme verdi. Kommunen har kategorisk tilbakevist anklagene, men har vært avvisende til kravet om å vise alle fakta som ligger til grunn for beregningene.

Etter først å ha erklært full åpenhet om tall og analyser, skjedde det en oppsiktsvekkende endring etter at økonomisjefen fikk i oppdrag å hente ut data som skulle vise om takstene var korrekte. ”Så snart økonomisjefen hadde sett på tallene, fikk pipen en annen lyd. Siden har Stranda nektet å utlevere et eneste dokument”, hevder Bringsvor.

Holdt tilbake essensielle fakta

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har flere ganger gitt Norsk Hyttelag medhold i at laget har krav på å se det bakenforliggende materiale som danner grunnlaget for takster og skatter. Kommunen har på sin side nektet å utlevere noe som helst. Inntil en delegasjon fra Hyttelaget uten varsel møtte opp i kommuneadministrasjonen en gang i vinter. Da fikk de med seg to omfattende regneark.

”Dessverre viste det seg at begge regnearkene var ufullstendige og i praksis ubrukelige”, skriver Bringsvor og forklarer at økonomisjefen lot være å ta med den kolonnen som viste arealet på den enkelte eiendommen. ”Det er ikke så lett å regne på kvadratmeterpriser når du ikke får vite størrelsen på hytta”, bemerker hyttelagslederen lakonisk.

Det som ikke passer er

Han mener det er umulig å forstå hvorfor det er så viktig for kommunen å holde dette hemmelig – siden kommuneledelsen hele veien står fast ved at alt er gjort riktig og at de fem år gamle takstene er en ”innertier”. Ordfører Jan-Ove Tryggestad, som Bringsvor lenge hadde tro på ville rydde opp, er ”i ferd med å bli en norsk Donald Trump som kaster ut påstander i hytt og pine og bare viser til dokumentasjon han ”har hørt et sted” – og alt som ikke passer inn er ”fake news””.

”Etter hvert som kommunen bruker mer og mer ressurser på å hemmeligholde tallene, vokser mistanken om at de faktisk har jukset med vilje for å få takstene slik de ønsket”, er Bringsvors klare konklusjon. I stedet for å frigi hele dokumentet, har kommunen heller valgt å leie inn en advokat som sannhetsvitne. Han erklærer i brev til Hyttelaget at kommunen ”har oppfylt kravet om innsyn så langt det lar seg gjøre”.

Advokaten snakker usant

Også han snakker usant, hevder Bringsvor: ”Det er åpenbart at Stranda har utarbeidet en oversikt over omsetningsverdi og areal for å komme frem til gjennomsnittlige kvadratmeterpriser. Og hvis de ikke har gjort det, er det ikke rart at takstene er blitt som de har blitt”.

Siden verken Fylkesmannen eller Hyttelaget kommer noen vei med Strandas hemmelighold, ”ser det heller ut til at de vil ha rettssak”, fastslår Bringsvor og avslutter med følgende bemerkning: ”Og da må de vel få det, da”.