Selv om folk i våre dager er flittige brukere av Internett, er det ingenting som er bedre enn den personlige kontakten man får med hytteekspertene under hyttemessen, mener Tore Bjørnstad i Hyttemessen AS. 

Kjøper ny hytte på messen

- Til hyttemessen pleier utstyrsleverandører, tomteutviklere og hytteprodusenter å sende de beste folkene de har. Ikke noe sted får man bedre rådgivere på ett brett enn her, sier Per Levik. Han vet hva han snakker om; han har vært i traden en årrekke. Levik kan fortelle mer enn én historie om folk som har kommet på hyttemessen med forholdsvis løse intensjoner, men dratt derfra med splitter nytt kjøkken eller kontrakt på ny fjellhytte.

Akkurat nå feier en oppgraderingsvind over hytte-Norge, opplever de to. På eiersiden til de mange 1960 og 1970 talls-hyttene foregår et omfattede generasjonsskifte. Med «ungfolket» kommer i de fleste tilfellene også krav til høyere standard.

- Noen nøyer seg med mindre endringer på bygningen, andre går mer drastisk til verks. Kanskje ender det med at hytta blir revet for å gi plass til en ny fritidsbolig med alle moderne faciliteter, sier Bjørnstad.

Hyttekjøpere gir seg ofte god tid

- Hvordan virker nedgangstida inn på hyttemarkedet?

- Foreløpig merkes den lite. Selv om arbeidsledigheten øker, har de aller fleste av oss fast jobb og sikker inntekt. Dermed kan man tillate seg å bruke penger på hytta, enten det gjelder tiltak på den gamle eller kjøp av ny. En generell erfaring er nok likevel at folk som er i markedet etter tomt og ny hytte, bruker lengre tid på prosessen enn for noen år siden, sier de to.

Høsten er for øvrig særlig aktuell for folk som er på utkikk etter hyttetomt.

- Snuser du på tomt, kan utgangspunktet knapt være bedre enn høstmessen. Vil du studere byggematerialer, byggeteknikk, rådføre deg med eksperter og leverandører, ja, så er hytteturen til Hellerudsletta denne høsten kanskje den hyggeligste og mest nyttige du kan ta, mener Levik.