Som så mange andre liker hytteeiere i Holterkollen Vel i Nittedal dårlig den lovpålagte feiingen av skorsteiner og piper. I brev til kommunen krever de at de utvises fleksibilitet med hensyn til gebyrleggingen. Sunndal kommune holdes fram som eksempel.

Sunndal tilbyr egenmelding

Feiegebyret er for tida nesten 500 kroner per pipeløp i Nittedal kommune. Hyttene på Holterkollen består for en stor del av eldre hytter, gjerne bygd rett etter krigen. Hyttevelet kjenner ikke til at det noen gang har vært pipebranner der, skriver Varingen.

Velets styreleder, Kim Gustavsen, skriver at feiing skal utføres etter selvkostprinsippet og ber kommunen redegjøre for prisene. I denne forbindelse viser han til de fleksible reglene Sunndal kommune i Møre og Romsdal har vedtatt. Her heter det blant annet: «Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om at tilsyn kan gjennomføres som egenmelding». Dette betyr at hytteeierne kan feie selv, slik mange av dem har gjort før, og melde jobben som gjort til kommunen.

Differensiert avgift fra 2020?

Seksjonsleder for feiing i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), Frode Olsen, sier til Varingen at ulik avgift for hus og hytter kan bli aktuelt når feievesenet har høstet mer erfaring.

– Feiing av hytter er nytt for oss. I løpet av 2018 og 2019 har vi som mål å ha vært innom alle fritidsboligene i distriktet vårt. Etter det kan vi evaluere hvor mye tid det går, sier Olsen.

Han regner med at kommunestyret i 2020 vil ta stilling til eventuell differensiert feieavgift.

– For feieren er det gjerne mer tidkrevende å komme fram til ei hytte. Samtidig er hytter mindre i bruk og trenger kanskje ikke feiing så ofte. Det er et regnestykke med pluss og minus, sier Olsen til Varingen.

 

Hva med stålpiper

I Porsanger har feiervesenet fått flere henvendelser fra hytteeiere med stålpiper, som mener at pipene deres er vedlikeholdsfrie og derfor ikke trenger feiing. Dette har brann- og redningsetaten tatt opp med leverandørene av stålpiper.

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen.

De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert. Liten bruk av boligen er ikke fritaksgrunnlag, skriver kommunen på sin hjemmeside.