For generasjoner

Dette framgår av en pressemelding fra hytteprodusentene.

- I Norge er hytta et bindeledd mellom generasjoner, sier Per Jæger i Hytteprodusentene. Den spiller en særegen rolle for nordmenn. Hytta er mer enn ferie, fritid og et sted hvor vi unnslipper hverdagen. For mange er den et bånd som knytter oss til generasjoner før oss, og til de som kommer etter oss. Huset eller leiligheten kjøper vi ofte for å dekke behov i en livsfase, når vi kjøper hytte er perspektivet også kommende generasjoner, og hytta skal stå "for evig".

Dette er bakgrunnen for at Hytteprodusentene nå har utarbeidet en ny merkeordning for å sikre at hyttene nordmenn kjøper er bygd på skikkelig vis og får god kvalitet , sier Jæger. 

Hyttekjøperne er opptatt av kvalitet

Mikal Stapnes kjedesjef for Hellvik Hus er glad for at den nye merkeordningen vil synliggjøre viktige sider ved levering av ny hytte.

- Vi merker at hyttekjøperne er opptatt av kvalitet. De vil ha skikkelige hytter, oppført på en ordentlig måte. En merkeordning som sikrer at hytteprodusentene bygger i henhold til norsk regelverk, har seriøse ansettelsesforhold, jobber faglig og gir trygghet for kjøperne, sier Stapnes.

Han minner om at hyttekjøp for de fleste er en stor investering.

- For mange er hyttekjøpet en investering på størrelse med boligkjøpet. Derfor er det viktig at vi har kontrakter som gir trygghet for kjøper, både underveis i byggeprosessen og ikke minst i etterkant, sier Stapnes.

Tydelig kvalitetsstandard

Hytteprodusentene som er godkjent i merkeordningen Trygt Hyttekjøp,  garanterer for at hytta er bygget i henhold til norsk regelverk.

  • Du får tilbud om en standard bransjekontrakt ved kjøp av hytta
  • du som kjøper får garantier og forsikring etter bustadoppføringslova
  • utførelse av byggearbeidet skjer på faglig vis
  • det er ordnete arbeidsforhold på byggeplassen
  • du har rett til å bruke Boligtvistnemnda ved eventuelle tvister

Alle hytteprodusentene som er med i Trygt Hyttekjøp må levere egenerklæring til Hytteprodusentenes forening, og har en plikt til å gjennomføre årlig revisjon mot kvalitetskravene.

  • Formålet med Trygt Hyttekjøp er å skape en bransjestandard som er åpen for alle som driver seriøst, og som vil være med å drive en positiv utvikling i hyttemarkedet. Hytter og fritidsboliger blir stadig viktigere for den norske byggenæringen, og derfor er det også viktig at vi sammen tar ansvar for å fremme kvalitet og seriøsitet, sier Per Jæger som organiserer Hytteprodusentene.
Skjermbilde 2021-03-23 kl
- Gjør det lettere for forbrukerne, mener adm. dir. Audun Skattebo i Tinde Hytter.

Forenkling for forbrukerne

Audun Skattebo i Tinde Hytter mener merkeordningen vil bidra til å gjøre det enklere for kjøperne å finne fram i markedet.

- Tydelige bransjestandarder bidrar til å forenkle. Når det bygges flere tusen hytter hvert år, er det åpenbart mange aktører i markedet og ikke alltid lett for forbrukerne å orientere seg. Trygt Hyttekjøp vil gjøre den jobben lettere, og det er bra for de som skal kjøpe og oss som hytteprodusenter, sier Skattebo.

Trygghet for forbruker

Eskild Wedvik i Boligpartner sier at Trygt Hyttekjøp skal hjelpe forbruker til å skille mellom seriøse og useriøse aktører i bransjen.

- Det skal være trygt for alle som ønsker å investere i fritidsbolig å gjøre dette uten å risikere dårlig kvalitet på prosess og produkt.  Det skal ligge mye bak dette «stempelet» og forbrukerne skal være garantert en prosess fra A til Å som er i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Boligpartner ser frem til å være med på å øke standarden på kvalitet i oppføring av nye fritidsboliger i Norge og håper dette tiltaket til Hytteprodusentene er et viktig skritt i riktig retning for bransjen, og ikke minst forbrukeren, sier Wedvik.