Under "gis bort"-rubrikken treffer vi tre hytter hvis vi bruker søkeordet "hytte".Den ene har allerede fått en ny og nevenyttig eier.

Ei av de andre ligger på Syndin i Valdres. Den er ikke laftet, men kan nok likevel plukkes fra hverandre. Eller kanskje den kan fraktes bort hel, i alle fall når inngangspartiet er tatt bort? Da er det igjen 5 x 7 meter.

Også i Vestfold er det ei hytte som eieren gjerne vil bli kvitt. Den er laftet, og har dårlig tak.

Ved å bruke andre søkeord, som for eksempel "laftet", kan du få andre treff.

Er du villig til å betale litt, fins det også hytter som skal plukkes fra hverandre, men som eieren vil ha litt for.