- Dette skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og arbeidsplasser i fjellområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stort potensial i hyttene

– Jeg ser fram til å se hva prosjektene får til i tiden framover. Flere av prosjektene satser på videreutvikling av hytter og hyttebygging, der fjellområdene har både lange tradisjoner og stort potensial, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Samlet sett vil prosjektene som nå får støtte, bidra til å skape arbeidsplasser, styrke kunnskapen om arkitektur og byggeløsninger i fjellområdene. Det vil øke attraktiviteten til fjellområdene, både for tilreisende og lokalbefolkningen, sier statsråden.

Lokale byggematerialer

Årets tema er hvordan lokale byggematerialer og tradisjoner kan anvendes som et fortrinn i utvikling av steder og bygg i fjellområdene. Med estetiske, bærekraftige og innovative løsninger, og basert på solide håndverkstradisjoner, skal prosjektene øke bevisstheten om framtidens byggekultur.

Her er prosjektene

Prosjektnavn Søker Tilskudd 
Til lands, til vanns og i lufta med. Eventyrlig overnatting i Gudbrandsdalen i flyttbare "hytter" Aanekre, Marita 300 000
Fremtidens restaureringsløsninger for fjellområdenes kulturlandskapsbebyggelse Buskerud Næringshage 500 000
Forprosjekt Grønn Fjellhageby Nasjonalparken Næringshage 500 000
Materialbank i Telemark Telemark Næringshage AS 350 000
Framtidas hyttegrender Stiv kuling as 790 000
Arkitektkonkurranse - Framtidas hytte i norske fjellområde Regionrådet for Hallingdal 410 000
Videreutvikling av driftsbygninger i tømmer med vekt på effektiv drift og dyrehelse Alvdal Skurlag AS 1 000 000
Økt konkurransekraft i hytte- og husproduksjon i fjellnorge Buskerud Næringshage 700 000
Ny fjelldestinasjon med fremtidens byggeløsninger Høgevarde AS 700 000
FjellHeimen 4.0 Kompetansebygging for fremtidens fritidsboliger NTNU - Institutt for Arkitektur og Teknologi 1 900 000
Anno 2017 - Bærekraftig byggeri Setesdal Setesdal regionråd 600 000
Bærekraftsertifisering av verdikjeden innen hyttebygging Valdres natur- og kulturpark 500 000
Nord-Østerdalshytta - tilbake til fremtiden Rørosregionen Næringshage 750 000
    9 000 000