saltnes
Denne hytta kan det bli rift om siden det er relativt få hytter ved sjøen i markedet. Den ligger på Saltnes i Østfold og har en prisantydning på 2,3 millioner. Bildet er hentet fra Finn.

Med en sommer som startet allerede tidlig i mai, og som bare har vart og vart også langt inn i tredje kvartal, er det grunn til å spørre om dette er grunnen til at folk ikke vil kvitte seg med hyttene sine. Det vil vi få svar på når statistikken for dette kvartalet foreligger i oktober.

Tyder på at det gjelder hele sommeren

NRK har vært i kontakt med meglere langs Telemarks- og Sørlands-kysten, som bekrefter teorien om at den fantastiske sommeren ikke frister til salg. – Folk tviholder på hytteperlene sine, er budskapet.

Drøyt tre tusen hyttesalg

Tallene for hele landet, uavhengig av kyst og innland, viser at to og et halvt tusen hytter på eid tomt skiftet eiere i månedene april til og med juni, mens det ble omsatt seks hundre på festetomter. Gjennomsnittlig kjøpesum var på henholdsvis 2,0 og 1,7 millioner kroner.

Motsatte årsaker til relativt få salg

Grafene for andre kvartal viser forholdsvis få salg fra 2009 til 2014, men da var årsaken den motsatte, nemlig mangel på kjøpere. Fra 2015 har det vært en klar stigning fra år til år til og med i fjor for hytter på eiertomter. Mens nedgangen for hytter på festet tomt falt en god del allerede i fjor.

Men noen steder selges det mye

På fjellet, i alle fall noen steder, går hyttesalget så det suser. Dagens Næringsliv skriver blant annet at Fjellmegleren-kjeden på Geilo, Gol og i Hemsedal solgte 57 fritidseiendommer for til sammen 160 millioner kroner i juli, som er i tredje kvartal og derfor kommer inn i statistikken som presenteres i oktober.

I fjor var omsetningstallene for samme måned 35 eiendommer med en samlet prislapp på 73,8 millioner.