Reaksjonen fra velforeningslederen er antakelig dekkende for hva mange hyttefolk følte gjennom en helg preget av den opphetede stemningen rundt folk som var på hyttene sine, til tross for sterke formaninger fra myndighetene. I ulike medier, på Facebook og andre steder har kritikken av hyttefolk som nølte med å komme seg ned fra hyttene sine, haglet.
 

Reiste hjem uten diskusjon

Fredag morgen var det allerede mange på hyttene de fleste steder på Blefjell, også i Fjellparken Hauk som har 85 høystandard hytter. At så mange var på hyttene ut over i helgen, forklarer Andreassen med at anmodningen fra Kongsberg Kommune først kom nærmere 13.30 på fredag.

«Halvparten som var der i vårt hyttefelt valgte å reise hjem fredag og lørdag. Resten reiste hjem før lunch på søndag. Vi har brukt både mail og facebook for å få hjem folk. De aller fleste reiste hjem uten noen form for diskusjon», skriver vellederen til ordføreren.

Nå er løypekjøringen på Blefjell stoppet, likeså måking inn til hyttene.

«Som hytteeiere ønsker vi og ha et godt samarbeide med lokalbefolkningen, kommunen, grunneiere og det lokale næringsliv. Vi ønsker å bli sett på som en ressurs, ikke som ansvarsløse "idioter". Vi har tatt grep og vi innser nok at det skal et under til for at det eventuelt skal være mulig å være der i påsken», skriver Andreassen.

Fare for innbrudd

Avslutningsvis tar han opp et tema som brått er blitt aktualisert: Faren for innbrudd. Han håper sammen med grunneiere og kommune å finne en løsning på hvordan eiendom og verdier kan sikres/overvåkes. En mulighet kan være å la noen få hytteeiere (som er friske og ikke i risikogruppen) i noen hyttefelt  rullere på å være på hyttene (slik det er på normal hverdag, i en normal uke).

«Dessverre kan slike situasjoner vi er i nå oppleve at kriminelle ser dette som en mulighet», skriver Lasse Andreassen.