Formålet har vært å frigjøre arealer for allmennheten mellom Skallevoldstranda og bilveien, og Staten har for en stor del finansiert mesteparten av kjøpene. Imidlertid har Tønsberg kommune betalt en stor del av hytta som ble revet idag.

Den var opprinnelig et bolighus og ble taksert til fem millioner kroner av en eiendomsmegler.

Eieren og kommunen kom fram til en avtale der det ble betalt ut fire millioner kroner i tillegg til to erstatningstomter som kommunen til sammen priset til én million.

Allerede tidlig skrev Hytteavisen at verdien på disse tomtene var satt altfor lavt og at kommunen hadde bedrevet tallmagi for å komme i mål med kontrakten.

Og da de ble solgt videre på våren, viste det seg at vi hadde mer enn rett i antagelsene våre, og at ROBEK-kommunen Tønsberg hadde gitt bort tre millioner kroner.

Vi har også påpekt at de forskjellige eierne har fått veldig forskjellig igjen for eiendommene sine. Det har vært svært lønnsomt å ha is i magen og vente.

Det skal bli spennende å se hva kommunen må ut med for den aller siste hytta.