Musepest heter sjukdommen, som i de fleste tilfeller bare gir influesalignende symptomer, men som kan slå seg på nyrene og i verste fall være alvorlig. Ifølge Lommelegen.no er ett tilfelle av dødsfall kjent i Norge.

Det rapporteres om et tjuetalls tilfeller av musepest årlig.

Musepest og harepest er ikke det samme

I de fleste tilfellene skjer smitten ved inhalering av støv som er infisert med viruset, men noen ganger kan det også smitte gjennom infisert drikkevann.

Les her om harepest på grunn av død lemen i drikkevannet, noe som ikke er helt uvanlig i lemenår.

Bruk vann

Tilbake til musepestvirus i støv:

For å beskytte seg, gjelder det å unngå å virvle opp støvet. Med andre ord, bruk såpe og vann.

Munnbind og engangshansker er også nevnt i artikkelen, og er vel særlig aktuelt når det skal restaureres.