Naturvernforbundet har påklaget vedtaket, og saken behandles nå i Tingretten.

- Vi håper ulvene får leve, og at flere lærer å sette pris på ulvens verdi i norsk natur, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

For å øke forståelsen for ulv i norsk natur inviterer forbundet nå altså publikum til å besøke det spesielle Juvberget-reviret.

Ved Halsjøen har flere tillitsvalgte i flere uker etablert en leir med bålplass, gapahuker og kort avstand til ulv. Lørdag vil Helge og Kristian, begge tillitsvalgte  i Naturvernforbundet, samt andre aktive, være til stede som guider og praktisk vertskap ved bålplassen. Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen kommer også.

Formålet med initiativet er å formidle kunnskap om ulv og dele gode naturopplevelser i Juvberget-ulvenes rike, skriver Naturvernforbundet.  

- Alle deltakere skal som vanlig opptre med ærbødighet for naturen og respekt for alle vi møter.  Parkering av kjøretøy skal gjøres forsvarlig og forskriftsmessig og vi ønsker at alle utviser ansvar for egen sikkerhet.  Vi skal unngå alle former for provokasjoner og ignorere eventuell provoserende adferd og dårlig oppførsel fra andre, hvis dette skulle forekomme, heter det i pressemeldingen. Det presiserses at det er en selvfølge å utøve sporløs ferdsel der naturopplevelse er hovedfokus.

Her kan du melde deg på til ekskursjonen.