Bladet Jakt & Fiske, som gis ut av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), har mener å avdekke at regjeringen Solberg har gjort det enklere for kommunene å fortsette med ødeleggelse og nedbygging av naturen. Men en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ikke endre på dette. Forbundet mener å konstatere at ingen av de såkalte styringspartiene, er det dessverre ingenting som tyder på at naturkrisen er noe som bekymrer dem nevneverdig.
 

En dramatisk utvikling

- I ly av klimakrisen, utspiller det seg en parallell krise som ingen av regjeringsalternativene vil prate om, sier Arild Gjertsen, nestleder i NJFF. 
- Det er en dramatisk situasjon vi står oppe i. Flere dyre-, fugle- og insektarter har forsvunnet de siste tiårene, og nå står til og med Norges nasjonalskatter villreinen og villaksen i fare for å havne på rødlista som utrydningstruede arter. Hovedårsaken er at politikerne tillater at vi mennesker gnager oss mer og mer inn på villaksens og villreinens leveområder, sier han.

Det handler om hyttelandsbyer, oppdrettsvirksomhet, kraftverk og infrastruktur. I søken etter økonomisk vekst og arbeidsplasser, tillater kommunene stadig enkeltinngrep som hver for seg kan synes små, men som i sum er svært ødeleggende.

Bit-for-bit-nedbygging

- Problemet er nettopp en slik bit-for-bit-nedbygging, sier Gjertsen. 
- Styringssignalene fra regjeringen til kommunene sier at det skal legges stor vekt på kommunenes skjønn når det gjelder deres vurderinger av ivaretakelse av natur. De har samtidig strammer inn på mulighetene til å fremme innsigelser fra statlige og regionale myndigheter når disse vurderer at nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke ivaretas av kommunene. Da vil den negative utviklingen bare fortsette. Vår gjennomgang av partiprogrammene viser at hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å stramme inn på dette. Naturen kan fort bli den store taperen i dette valget, uansett hvem som vinner regjeringskontorene. Det er trist for oss alle, framholder Gjertsen.