Jets er et lukket system. Men rundt i mange hytteområder står eldre lukkede tanker, der kommunene mistenker at folk lager hull slik at kloakk siver ut i grunnen. Altså nærer man skepsis selv til nye, moderne systemer basert på lukkede tanker. 

Håvard Veddegjerde
- Jets-produktene er så godt utprøvd og robust at det er en fornøyelse å treffe brukere og kunder på Hyttemessen , sier salgssjef Håvard Veddegjerde.

Mistro i kommunene

- Denne mistroen hindrer at mange hyttefelt raskt kan få i stand et godt avløpssystem, for eksempel basert på Jets’ særdeles vannbesparende vakuumtoalett, sier Veddegjerde. Kommuner flest tenker fortsatt i tradisjonelle baner og ser oppsamling gjennom store rørledninger til et sentralt renseanlegg som eneste løsning.

Les om det unike prosjektet i Sangefjell her.

Lite vann

- De bryr seg dessverre forsvinnende lite om naturinngrepene. For når rørene skal legges kommer man ikke akkurat med minigraver. Store maskiner ruller inn, spretter opp terrenget og etterlater seg anleggsgater og sår som naturen bruker årevis på å lege, sier Veddegjerde. Heller ikke økonomisk er det fornuft i slike løsninger, legger han til.

Berømmer pionerer i Ål

Han berømmer pionérene i Sangefjell i Ål for at de fikk kommunen til å skrinlegge ideen om kommunalt anlegg i det sårbare fjellterrenget og gå for en desentralisert løsning på hver tomt. Men noe skjer også andre steder. I miljølandsbyen Gaia Homes i Alvdal bygges nå 40-50 eneboliger basert på Jets-systemet – dvs uten tilknytning til det offentlige nettet.