Spørsmål til Ingvild:
«Hei! Jeg leier ut en del av boligen min og lurer på om jeg også
skal investere i en sekundærbolig eller om jeg skal overta familiehytta ved å kjøpe ut de andre arvingene. Jeg lurer på hva slags skattefradrag jeg får for oppussing av hybelen, en eventuell leilighet eller oppgraderinger på hytta og hva skattereglene rundt utleie er.»

Hei og takk for spørsmålet!

En grei huskeregel er at hvis utleieinntektene dine er skattepliktige, kan du også ha krav på en del fradrag som det er lurt å ikke gå glipp av. Men, når er egentlig leieinntektene fra egen bolig skattepliktige? Mange er kjent med at det er skattefritt så lenge du også bor i boligen selv, men det er ikke alltid slik.

Leie ut mens du selv bor der

Du kan leie ut deler av boligen skattefritt, så lenge du selv bruker minst halvparten av boligen. Men pass på, for også utleieverdien og varigheten på leieforholdet har betydning. Utleieverdien av den delen du selv bor i må være høyere enn utleieverdien av den delen du leier ut, hvis du selv bor i delen med lavest utleieverdi er leieinntekten likevel skattepliktig.

Dersom leieforholdet har en varighet på under 30 dager er leieinntekter over 10.000 kroner skattepliktig, og må du betale skatt av 85 prosent av inntekten over 10.000 kroner.

Så lenge du setter deg godt inn i regle- ne, kan det for mange være en god anledning til å spe på inntektene ved å leie ut et soverom en periode, kanskje særlig for unge som nettopp har kjøpt sin første bolig.

Leie ut hele boligen

Leier du ut hele boligen, er boligen å reg- ne som en sekundærbolig, og leieinntekter over 20.000 kroner i året er skattepliktig. Her er det viktig å være klar over at hvis du leier ut hele boligen for mer enn 20.000 kroner, vil også en periode hvor du har leid ut en del av boligen og bodd der selv utløse skatteplikt. Da mister du den skattefrie muligheten jeg beskrev over her.

Leie ut fritidsbolig

Et krav for å leie ut fritidsbolig skattefritt er at du selv helt eller delvis bruker den- ne til fritidsformål over tid. I så fall kan du leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt.

For leieinntekter over 10.000 kroner må du skatte av 85 prosent av overskridende beløp. Leier du ut hytta i så stor grad at den må regnes som en utleiehytte, må du skatte av alle leieinntektene. Men da har du også muligheten til å trekke fra utgifter som fradrag.

Få med deg fradragene

Du kan spare mye på å få med deg alle fradragene. Dersom utleieinntektene er skattepliktig, er du selv ansvarlig for å gi informasjon om inntektene i skattemeldingen din.

For fritidsboliger som kan regnes som en ren utleiehytte kan du ha rett på fra- drag for utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring, festeavgift, deler av felleskostnader, reiseutgifter for å holde visning, strøm, møbelslitasje, markedsføring og annonsering.

For å komme tilbake til spørsmålet ditt, har du ikke rett på fradrag for oppussing av en hybel i huset du selv bor i. Det er fordi hybelinntekten ikke er

skattepliktig så lenge utleieverdien er lavere enn delen du selv bor i. For en sekundærbolig eller fritidsbolig som kan regnes som et rent utleieobjekt, kan du ha rett på ulike fradrag.

Hvis du er i tvil om leieinntektene er skattepliktige for eksempel når en eiendom består av flere bygninger og liknende, finnes det gode veiledere på Skatteetatens nettsider. Den veileder deg gjennom oppdaterte skattesatser, type utleie, fradrag for kostnader, vedlikehold og påkostninger.

Det viktigste er at du gir Skatteetaten opplysninger om leieinntekter i et ved- legg i skattemeldingen, og deler alle relevante fakta med skattemyndighetene og begrunner hvorfor du mener eventuelt at inntektene er skattefrie eller at fradragene er innenfor gyldig formål.

Pass også på at skattesatsene endres årlig og hold deg oppdatert på oppdaterte satser.

Lykke til med utleien!

Ingvild Meyer Sørflaten er finansrådgiver hos DNB Lillestrøm og fast spaltist i RB. Teksten er tidligere publisert i RB.