Mange skvatt nok litt da de hørte Politisk Kvarter på NRK tidligere i uka, der Unge Venstre-lederen argumenterte for skatt på arv. For er det noe vi sjelden opplever, er det jo at det kan bli omkamp om en såpass stor reform etter så kort tid.

Ønsker å beskatte de rike hardere

Ett av målene til Venstre-utvalget er å få en annen innretning på beskatningen, slik at de rike må betale mer. Tre av virkemidlene er høyere skatt på inntekter over to millioner, en nasjonal boligskatt til erstatning for en nokså tilfeldig eiendomsskatt, og altså arveskatt, som noen av motstanderne kaller dødsskatt.

Høyt bunnfradrag

Uten at det er nevnt noe beløp, understrekes det at det skal være et høyt bunnfradrag før arveskatten slår inn.

Vil ramme noen få?

Det er grunn til å anta at Rødt kan komme til å være blant partiene som vil være hardest i klypa. Men Bjørnar Moxnes understreker i Morgenbladet at partiet ikke er ute etter å ta dem som arver ei gammel hytte.

Og på partiets hjemmesider kan vi lese at de går inn for et bunnfradrag på fem millioner kroner, noe som i praksis er høyere på eiendom, siden skatteverdien er lavere enn salgsverdien.

Så i alle fall hvis det er flere arvinger, trenger nok ikke så mange hytteeiere å frykte den nye arveskatten hvis den kommer etter valget i 2021.