Ett par har hatt hytte i området i snart femti år, og inntil nylig var festeavgiften på 1.950 kroner. Men som en førjulspresang fikk de krav om 10.400 kroner fra grunneiernes advokat.

Ifølge hytteeierne, vil grunneierne bare kommunisere via advokat, så derfor har de selv også følt seg nødt til å søke juridisk bistand.

Advokaten deres mener at tomteverdien er satt for høyt, blant annet fordi festerne selv har sørget for vei og annen infrastruktur.

Dobbelt rente av det tillatte?

Hytteeiernes advokat mener at ikke bare tomtene er for høyt priset, men at også prosentsatsen er satt godt over det tillatte, nemlig på fire prosent.

Advokaten til grunneierne sier til avisa at siden det er så stor avstand mellom partene, er det naturlig å ta saken til retten.

En god sak for festerne?

Det er ikke anledning til å ta mer enn to prosent av råtomtverdien, har Øyvind Bastiansen i Tomtefesterforbundet understreket for Hytteavisen tidligere.

Les om en rettssak nylig, der hytteeierne vant fram.