Kort fortalt gjaldt saken hus, bil og hytte som det ikke var gjort klare avtaler om, og som det ble strid om mellom den avdøde kvinnens døtre og den gjenlevende samboeren. Sistnevnte tapte på alle punkter.

Tapte på alle punkter, og anker

Bilen og oppussingen av huset, mente retten var finansiert med kvinnens penger. Og når det gjelder hytta, som kvinnen hadde eid da hun gikk inn i forholdet, fikk han heller ikke viljen sin. Den solgte døtrene etter moras død, og han krevde halvparten av verdien, men tapte.

I stedet må han ut med 189.700 kroner i saksomkostninger. Hva han selv må ut med til sin egen advokat, står det ingenting om.

Og det stopper nok ikke der, han har varslet en anke til lagmannsretten.

En lærdom for mange

Denne saken er det ikke så godt å få gjort noe med, men bør være et tydelig varsel til andre samboere.

Romerikes Blad har snakket med advokat Randi Birgitte Bull, som ikke kan få understreket nok viktigheten av klare avtaler et tydelig eksempel på at det er viktig å ha klare avtaler, blant annet om fordeling av arv. Hun anbefaler en samboeravtale.

Hun sier til avisa at sorgen er ille nok i seg selv om de etterlatte ikke også må gjennom en rettssak.