Per Jarle Nyrud
Per Jarle Nyrud har vært primus motor i arbeidet med å skilte Blefjell. Hundrevis av dugnadstimer har gått med. Foto: Blefjell løypeforening

- Det kan nok hende jeg hadde tenkt meg om, hvis jeg visste hvor mye arbeid dette egentlig innebar, sier Per jarle Nyrud i et intervju i Blefjell løypeforenings informasjonsavis. Kjempeprosjektet som nå er gjennomført, gjør at skiløpere på Blefjell – for det meste hyttefolk – blir veiledet rundt med helt nye skilt og skilttavler.

Skilting fra sør til nord

Skiltingen dekker fjellet fra sør til nord. Men det er ikke bare å sette opp skilt der man ønsker.

- For å kunne gjennomføre dette måtte vi ha skriftlige grunneieravtaler på de eiendommene hvor løypene våre går. Bare dette har tatt sin tid. Det er kjørt ut og satt opp staur over hele fjellet, forteller han.

Nye skilt
Skiltene følger en ny europeisk standard for løypemerking. Foto: Blefjell løypeforening

Følger europeisk standard

Skiltene ble skrudd opp ut over høsten og fram til jul.

Skiltene følger en ny europeisk standard. Tolv store karttavler på sentrale steder som parkeringsplasser og utfartssteder er også satt opp, dessuten tre slike tavler inne på fjellet.

- Verdt å merke seg er at alle kryss har fått hvert sitt nummer, og nesten alle har fått et navn, sier Nyrud. I områdene man ferdes kan man også finne små kart som viser løypetraseene. Ulike farger på traseene angir vanskelighetsgraden.

Flere bidrag til finansieringen

Planleggingsgruppa har i tillegg til Per Jarle Nyrud bestått av Steinar Lund fra Blefjell Løypeforening og Hans Fossan fra Nordre Ble løypeforening. Finansieringen har latt seg gjøre taket være bidrag fra Gjensidige-stiftelsen, kommunene Flesberg og Kongsberg samt Buskerud Fylkeskommune.