I alt ble det tinglyst 50 300 omsetninger av fast eiendom i 3. kvartal 2017. Det er 300 færre enn samme kvartal i fjor. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 122 milliarder kroner, som er 8 prosent mer enn i samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 10 700 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 32,3 milliarder kroner. Av dette var 3,6 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene. 

I 3. kvartal 2017 ble det totalt omsatt 3 700 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 6 prosent fra 3. kvartal 2016. Det ble omsatt 2 900 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 750 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,8 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,5 millioner kroner, skriver SSB.