Hytta på Lamøya har vært en verkebyll og gjenganger i Larvik kommunes administrasjon og politiske organer  de siste årene. Avsløringene førte til at kommunen gikk til politianmeldelse av den tidligere eieren, kommunetoppen Arne Nicander, for ulovlige tiltak han hadde gjort på sin tidligere hytte. Politiets granskning konkluderte i fjor med at saken er foreldet.

Punktum satt

Kjøperen, IT-gründeren John Markus Lervik har gjennom dispensasjonssøknader forsøkt å få fritidsboligen godkjent. Larviks kommunedirektør har ikke vært til å rikke i saken og har hele veien vært innstilt på avslag.Politikerne i Larviks planutvalg har imidlertid villet se i nåde til hytteeieren og strukket seg langt for å imøtekomme hytteeieren.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har stått på administrasjonens side og i flere runder sagt tvert nei til dispensasjon. Hytteeierens og flertallet i planutvalgets siste håp var knyttet til vedtaket Statsforvalteren i Agder ville lande på. Kommunaldepartementet hadde oppnevnt Statsforvalteren i Agder som setteinstans i saken.  Østlandsposten melder nå at konklusjonen fra dette hold er et endelig avslag på dispensasjonssøknaden. Dermed er punktum satt. Hytta vil måtte rives.

Likebehandling og preventive hensyn

Østlandsposten som har lest Statsforvalterens vedtak, skriver at det er de nasjonale interesser som er tillagt avgjørende vekt.

«Vi slutter oss til kommunedirektørens vurdering og legger stor vekt på at det er viktig for likebehandlingsprinsippet og preventive hensyn, at konsekvensene av evt. behov for retting i ettertid, ikke vektlegges i dispensasjonsvurderingen av tiltak som er oppført ulovlig», heter det blant annet.