– Jeg tror ikke at alle hytteeierne har fått riktig takst. Vi vet at det gikk fort. Kommunen selv sier at det gikk for fort, sier Flemmen til FB.

Mona-Flemmen-400x400_c
- Det er hytteeiere som betaler for mye skatt, tror styreleder i Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen. Foto: Norges Hytteforbund

Alle sider underøkes

Østfold kommunerevisjon kommer til å sjekke om besiktigelsen av eiendommene var forsvarlig, om alle reglene ble etterlevd og om kommunen hadde nok informasjon om den enkelte eiendom da takstene ble fastsatt. Revisjonen skal også undersøke om klagebehandlingen har vært tilfredsstillende gjennomført.

Dette framgår av prosjektplanen som ifølge FB skal behandles av kommunens kontrollutvalg for de praktiske undersøkelser starter.

Rapport i løpet av året

Ordfører Eivind N. Borge er enig med Mona Flemmen i at det er fint med en gjennomgang nå.

– Det er en metodesjekk det er snakk om fra kommunerevisjonens side, sier Borge til FB. 

Hvaler innførte eiendomsskatt i 2013. Rapporten fra kommunerevisjonen vil ventelig bli lagt fram i løpet av året.