Årsaken er at eiendomsskatten i Kristiansand er på seks promille, noe som er det tredobbelte av hva den er i Søgne, nemlig to. I Songdalen er den  tre.

4.400 kroner i Søgne

Hun gjør et regneeksempel:

En hytteeier hun kjenner, har ei hytte med et takstgrunnlag på 2,2 millioner kroner, det vil si det kommunens takstfolk har kommet fram til når den beregnede salgssummen er fratrukket en viss faktor.

Ganger vi dette tallet med 2 promille, blir den årlige eiendomsskatten på 4.400 kroner.

13.200 kroner i Kristiansand

Neste år, når den samme hytta står i Kristiansand kommune, vil skatten komme på det tredobbelte, altså 13.200 kroner.

Løfter fra de rødgrønne

Forfatteren av leserbrevet setter derfor sin lit til de rødgrønne, som har lovet å reversere tvaangssammenslåingene.

Her kan du lese mer om hvordan partiene stiller seg til ulike hyttesaker før stortingsvalget.

Om eksemplet fra Søgne og Kristiansand er representativt for andre kommunesammenslåinger, vet vi ikke. Hvordan det eventuelt er i hyttekommunen din, kan du jo enkelt finne ut av selv ved å gå inn på kommunenes hjemmesider.