Dette kan vi lese i Ringerikes Blad, som rapporterer om at både badeliv, båtliv og fiske rammes.

Mener vannstanden først er for høy og så for lav

For det første, mener hytteeierne, at toppnivået ikke bør være så høyt som det gjerne er om våren, men verre, at det ikke må tappes så kraftig ned som det blir gjort.

En av hytteeierne påpeker overfor avisa at det ikke er veldig pent når vannlinja går fem meter lavere enn normalen. Da er det også gjørmete.

Ønsker varsling

Hytteeierne krever også å bli varslet når tappingen er ekstraordinær. Grunnen er at de ønsker å sikre båtene sine, som det kan bli slått hull i, noe som også skal ha skjedd. Men de får ingen løfter om dette, fordi det vil kreve for mye tid.

Ifølge NVE er de lydhøre overfor ønsker fra allmennheten, men vil ikke røre den høyeste og laveste vannstanden, som er bestemt av konsesjonen.

Ifølge Ringerikes Blad, har ordføreren talt hyttefolkets sak. Departementet skal avgjøre de nye vilkårene etter at NVE har sagt sitt, trolig i løpet av vinteren en gang.