Konsulentfirmaet Varde Hartmark som har analysert kommunens totaløkonomi, anbefaler Hvaler å finne nye og kreative metoder for å få inn penger fra sommergjestene. Innføring av turistskatt og økning av eiendomsskatten er blant forslagene.

Tjener bra på hyttene - mer kan hentes ut

Rent bortsett fra at det første er ulovlig og det siste ikke spesielt nytt og kreativt, mener konsulentene at kommunen må begynne å utforske mulighetene. 

– Selv om turistskatt ikke er tillatt i Norge, kan det være hensiktsmessig å utforske mulighetene for alternative måter å belaste kommunens mange sommerturister på, heter det i konsulentrapporten.

Høyere eiendomsskatt synes å være den mest effektive muligheten for nye inntekter, heter det i rapporten og peker på at skattenivået på to promille har stått urørt i lengre tid. En annen inntektskilde er å jakte på ulovlige byggeprosjekter i kommunen og derved øke inntektene fra gebyrer.

Ordføreren sier nei til ny og mer skatt

Ordfører Eivind N. Borge har ikke noen sans for å øke beskatningen av sommergjestene eller øke eiendomsskatten.

– Det største potensialet ligger i å slanke organisasjonen og effektivisere. Det har vi nå fått bekreftet. Slik sett er konsulentrapporten et godt verktøy. Økt eiendomsskatt er helt uaktuelt for oss, sier Borge til Fredriksstad Blad.

Han har heller ikke tro på at Hvaler skal klekke ut noen nye ideer om en eller annen variant av turistskatt.

– Turistskatt er helt uaktuelt for oss i Frp, og jeg tror heller ikke borgerlig side vil være med på slike tiltak, sier Borge.  

 

Følger ikke opp ulovligheter

Men han bekrefter overfor Fredriksstad Blad at det foregår mye ulovlig bygging, som kommunen ikke har hatt råd til å følge opp. 

- Det er litt synd. Dette blir nesten som å kjøre for fort med bil fordi det ikke kan forventes noen kontroll, sier ordføreren.

I konsulentrapporten heter det at Hvaler kommune driver dyrere enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Hyttelaget: Kutt heller konsulentene

 

Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag fnyser av rapportens forslag om å angripe hytteeiere og sommergjesters lommebøker for å skaffe økte inntekter. Hans spareråd er kort og godt: - Slutt å bruke penger på denne type konsulentrapporter!