Dette er nå en samarbeidsenhet som assistert av kystvaktskipet Nornen forestår årvisse aksjoner i viktige kystområder hvor fritidsbebyggelsen er stor. 

Blir

Tilsynsleder Øyvind Arnegård ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Kristiansand sier til Agderposten at dette er en type kontroller man kan regne med som en ”tradisjon”.

– Vi var ute med Nornen tre dager i forrige uke, tirsdag, onsdag og torsdag. Siste dagen hadde vi også med regionverneombudene innen bygg og anlegg, sier tilsynslederen til avisa.

Bra forhold på Sørlandet

Store deler av Agder-kysten og en rekke byggeplasser ble saumfart for å undersøke blant annet arbeidsforhold, lønn, skatter og arbeidstillatelser.

En slik undersøkelse ble også gjennomført for tre år siden. Den gang konkluderte Arbeidstilsynet med at Agder-kysten kom godt ut av det ved at innslaget av norske håndverkere var mye høyere enn i de østlige kysttraktene. Utenlandske arbeidere hadde også greie arbeidsforhold, ifølge Agderposten.