Forskningsprosjektet ISO BIO, som forskere ved Skog og Landskap er en del av,forsker på hvordan strå og halm kan brukes som byggematerialer for å redusere klimautslipp.

Avfall som ressurs

Sett fra et miljøperspektiv, er halm genialt som byggemateriale, forutsatt at det ikke blir brutt ned.

Det utgjør den aller største delen av kornplanten, og alt som ikke kan brukes som for eksempel dekke i jordbæråkeren eller som strø for husdyr, er en slags form for avfall.

Karbonfangst

Brenning av fossilt brensel, som olje, gass og kull, har ført til ekstra CO2, noe de aller fleste er enige om kan være årsaken til riglobal oppvarming.

Planter binder karbon, og hvis vi kan ta vare på disse plantene, så de ikke brenner eller råtner etter at de er døde, skjer en karbonfangst.

Dermed vil halm som isolasjon være positivt for klimaregnskapet, helt til huset, og isolasjonen som er inni det, blir ødelagt av brann, dårlig vedlikehold eller andre grunner.

Kortreist isolasjon

Noe som også er positivt for miljøregnskapet, er at halm og strå stort sett produseres i nærheten av der det skal brukes. Dermed blir det minimal forbrenning av diesel under transporten.

At isolasjonsmaterialet "puster", er også en ubetinget fordel, med tanke på at stadig mer miljøvennlige hus har vist seg tildels å være menneskefiendtlige, fordi de er for tette.

Mer om halm

Vi har kikket litt på hva Bygg og Bevar skrev om halm i en sammenligning med en rekke andre isolasjonsmaterialer, i 2011.

Her er noe av det:

  • Halm- eller stråballer (λ = 0,045 til 0,085 W / mK) har blitt brukt som byggemateriale i USA i mer enn 100 år. Halm har fått et oppsving i bruk de siste tiårene av selvbyggere i Skandinavia, Tyskland og Canada.
  • Halmballer er vanligvis brukt som isolasjon mellom stenderne i veggene og taket, men det finnes også eksempler på bygninger med bærende vegger av halmballer.
  • Isolasjonsevnen avhenger av luftfuktighet og hvor mye ballene er komprimert.
  • Halmballene må være godt komprimert, helst ca 90-140 kg / m 3, de må være tørre (10-16% fuktighet) og ikke vise tegn til mugg.
  • Halm/ strå med lange hår er å foretrekke.
  • Halmisolasjon er ikke like bra som konvensjonell isolasjon, slik at man må bruke relativt tykke halmballer.
  • Halm/ strå er brennbart, og må derfor beskyttes av brannfast inndekking med gips eller puss.
  • Halm/ strå er hygroskopisk og regulerer fuktighet, men fuktighetsbelastningen må ikke være for stor. Halmballer må beskyttes mot regn både under lagring og under byggeprosessen. For å unngå kondens av fuktighet i konstruksjonen er det viktig at husene er vindtette, men åpne for dampdiffusjon. Det viktigste grepet for å holde halmen tørr, er en konstruksjon basert på et solid fundament og med et solid takskjegg.
  • Halmballer er billige, men byggeprosessen er tidkrevende, og du kan få noen små bosetninger i konstruksjonen.
  • Halmplater (λ = 0,080 til 0,090 W / mK) produseres av løs halm som er presset til plater under oppvarming. Det er limt papp på begge sider av platene. Også sidekantene dekket med papp. Platene (Stramit) er ofte impregnert mot råteangrep.