Strand forteller at brødrene hadde arvet ei hytte etter mor, men at de ikke kunne bli enige om hvem som skulle bruke den når.

Det ordnet seg i forliksrådet - at den ene skulle bruke hytta første delen av sommeren og den andre den siste. Begge ble vel forlikte om at byttet skulle skje 15. juli.

Så langt, så vel. Helt til det viste seg at brødrene ikke kunne bli enige om klokkeslettet. For skulle byttet skje like etter at den fjortende ble til den femtende, eller ikke før det nesten var blitt den sekstende? Altså klokka 23.59 eller 00.01?

Det forteller sb.no ikke noe om, men vi antar at Thor Strand hadde en løsning. Klokka 12.00, kanskje? Norsk sommertid.