Flere av de nye hyttene i Steg-serien tilbys snekkerferdig for under 1 million kroner og er skånsomme mot sine omgivelser. Selvbyggere var i mange tiår en av Saltdalshyttas målgrupper. Nå henvender produsenten seg på nytt til dem som ønsker å bidra med egeninnsats.

– Siden hver enkelt seksjon har en forholdsvis beskjeden størrelse, er de enkel å plassere i terrenget. Det kreves kun små terrenginngrep, og ved fundamentering på pilarer er betongforbruket minimalt. Størrelsen reduserer også materialforbruket, og gjør at det kreves mindre energi til oppvarming, noe som også har vært et av målene i utviklingen av disse hyttene, sier markeds- og kommunikasjonssjef Monica Blom Thorsen i en pressemelding.

Et av målene med Steg-hyttene er å gi flere mulighet til egen hytte. Sammen med byggesettet kommer det en detaljert og gjennomillustrert monteringsveiledning som hjelper byggherren med å sette delene sammen.

Hyttekunder har justert hyttedrømmen sin. Fokuset er mye på lavt energibruk, lave driftskostnader og mer bærekraftige løsninger, sier Monica Blom Thorsen.