Med dette settet, Nordic Pocket Saw Arborist, kan to personer kutte ned greiner samtidig - uten å måtte klatre eller bruke stige. De lange stroppene og det samme sagkjedet som er på en motorsag, kan du på trygg avstand kutte ned greiner fra 8 meters høyde.

Skarpt sagkjede

Greinkuttersettet inneholder et skarpt sagkjede, i tillegg til to stropper på 10 meter og en vektpose. Ved hjelp av den lille vektposen og de lange stroppene, kaster du enkelt motorsaga over greina du vil kutte. Når den ene stroppa har landet over den ene siden av greina, hekter du på de tilhørende håndtakene på begge sider av stroppa og begynner sagingen.

Sagtenner på begge sider

De robuste håndtakene gir deg et godt grep og gjør det enkelt å trekke sagkjedet frem og tilbake. Kjedet har tenner på begge sider, noe som betyr at retningen sagen havner med når du kaster den over greina, ikke spiller noen rolle. Det er selvfølgelig like enkelt å sage i allerede nedkuttede greiner. For at motorsaga skal vare i flere år, bør du tørke av kjedet etter bruk. Om nødvendig bør du også smøre det med vanlig sagkjedeolje. Du kan bruke en 4 mm rund fil for å gjøre tennene på saga spissere. Sørg også for å oppbevare alle delene på et tørt sted.

Slik brukes greinkuttersettet

Fest de lange stroppene til motorsagen. Legg noen steiner i vektposen. Lukk igjen vektposen og fest den i enden av den ene stroppen. Kast vektposen over grenen du vil kutte ned, og når den lander på den andre siden, bytter du ut vektposen med et av håndtakene. Fest deretter det andre håndtaket på den andre siden av stroppen, og begynn å sage.