Tjøme kommune har politianmeldt arbeidet, og i tillegg har kommunen pålagt entreprenøren å fylle tilbake steinmassene som er sprengt bort.

Byggesaksleder Harald Svendsen i kommunen opplyser at steinen må fylles tilbake slik at tiltaket stemmer med byggetillatelsen.

Svendsen sier til NRK at det ikke er riktig at svaberget må bygges på nytt i tilnærmet opprinnelig stand, og at det ikke er et synlig svaberg som er sprengt bort, men at det er sprengt der den gamle hytta sto, og at den nye hytta skal stå på samme sted.

Les om sommerens sprengeskandale.

Ønsket seg kjeller?

Med andre ord, det kommunen hadde godkjent, var ei ny hytte uten kjeller.

Og så er det blitt sprengt ut for nettopp en kjeller ...

Men, hvis vi tolker Svendsen rett, ville sprengingen som er foretatt, ikke fått visuelle konsekvenser etter at den nye hytta var bygd opp igjen.

Ikke før denne igjen var revet, eller eventuelt tidas tann om massevis av år hadde brutt den ned og det viste seg et krater på det nakne svaberget.

Volumøkning ved sprenging

Hvis vi skal ta Svendsen helt bokstavelig, blir det en vanvittig jobb å få all steinen på sin rette plass. Det er nemlig slik at sprengt stein tar betydelig større plass enn før fjellet blir sprengt. Hvis vi ikke tar feil, er det en volumøkning på seksti prosent.

Så mye av den må fraktes bort. Eller ...?