Tekst: Tom Brodin, foto: Bjarne Uleberg

Allerede i januar i fjor ble de første funnene gjort av Bjarne Uleberg og en kamerat i nærheten av Mandal, og videre utover våren ble det gjort flere funn på kort tid, blant annet på Nesodden og i Horten. Det ble også gjort funn på Koster i den svenske skjærgården. Siden det er gjort flere funn, også i år, er det all grunn til å tro at det kan dukke opp mer på flere steder, og hyttefolk og andre som ferdes i strandsonen, bør være oppmerksomme om de skulle komme over små ampuller.

Disse kan være livsfarlige.

Snakk med ungene

I  artikkelen på nrk.no kunne vi lese at mange giftampuller ble støpt inn i betong og dumpet i Oslofjorden etter andre verdenskrig, men at betongen kan gå i oppløsning over tid, og at giftampullene derfor kan komme på avveie.

Voksne bør snakke med barna om de livsfarlige ampullene.

Ring 02800

Lensmannen på Hvaler hadde i fjor en klar oppfordring hvis du skulle finne slike ampuller.

- Ring politiet, sa han, og uttalte samtidig at de skal bli liggende der de er til politiet kommer. Du skal altså ikke ta dem med deg og levere dem.

Hurtigvirkende gift

Som allerede nevnt, er blåsyre livsfarlig. Den kan drepe i løpet av sekunder, enten ved berøring, ved at den blir pustet inn eller ved at offeret får den i seg på annen måte.