Han har hentet fram dette bildet fra Hafjell og skriver at det er hyttene som har «betalt for løypa under tråkkemaskinen og gondolene (..) Akkurat som hyttene har bidratt til utvikling av idrettsplassen på Granrudmoen, og ny vei med gang- og sykkelvei opp og forbi Nermo».

Plukkerud understreker at hyttene utgjør en betydelig del av overnattingskapasiteten i området og spiller en viktig rolle i å opprettholde et attraktivt turistmål.

Samfunnsbidraget

"Hyttene i Hafjell er en avgjørende aktør når det gjelder å støtte opp om infrastruktur og lokal utvikling," sier Plukkerud. 

Han peker på at hyttene ikke bare bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig antall overnattingsmuligheter, men også investerer betydelige midler i utviklingen av idrettsfasiliteter og veiinfrastruktur i området.

Lokal verdiskaping

Plukkerud understreker at hytteeiernes bidrag går utover turistnæringen og inkluderer betydelige investeringer i infrastruktur som vann- og avløpssystemer. Han påpeker at hytteeiere har finansiert et vann- og avløpnett som ble gratis overlevert til Øyer kommune, og at tilknytningsavgifter fra hytteeiere har bidratt til oppgradering av vann- og avløpssystemer for boligene på Granrudmoen.

Videre fremhever han at hytteeierne har spilt en viktig rolle i å sikre flere ressurser for oppgradering av renseanlegget på Lillehammer når behovet oppstår.

"Det jeg synes er aller best," sier Plukkerud, "er at hytteeierne bidrar stort til å opprettholde verdens beste langrennsløypenett i Øyerfjellet. Dette er ekte lokal verdiskaping til beste for innbyggerne i Øyer kommune."

Plukkeruds uttalelse understreker betydningen av hytteeiere for lokal økonomi og samfunnsutvikling. 

«Den største vinneren er innbyggerne i Øyer kommune», konkluderer Plukkerud.