Der kan vi også se at grunneieren ikke var informert om at det skulle fylles hvit skjellsand fraktet med båt fra Vestlandet.

Ikke søknadspliktig?

Hytteeieren hevder at han var i god tro og at firmaet har opplyst at tiltaket ikke på noen måte var søknadspliktig.

Og avisa følger opp med å skrive at Boston har uttalt det samme til media flere ganger.

Ingen ny problemstilling

At det ikke bare er å fylle, uten at det kan bli bråk av det, må utvilsomt være en kjent sak.

Særlig på Tjøme, i nabofylket Vestfold, har slike strender vært et stridsstema. Og selvom et flertall av kommunepolitikerne i forrige periode ville godta slike strender, satte både kommuneadministrasjonen og Fylkesmannens miljøvernavdeling foten ned.

– Skjellsand fra før?

Ifølge Bostons advokat, opplyste hytteeieren at det var skjellsand på bunnen fra tidligere, og at det derfor ikke dreier seg om å etablere skjellsandstrand. I tillegg understreker han at skjellsand er noe naturlig som ligger på sjøbunnen langs hele kysten.