Mannen i 60-åra brukte i 2018 og 2019 scooteren ulovlig cirka 15 ganger uten å ha løyve eller tillatelse til kjøringen. For dette ble han tiltalt for å ha brutt motorferdsellovens paragraf 12 om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Ville fått løyve

Kravet han ble stilt overfor var opprinnelig på 12.000 kroner, skriver bladet Innherred. 60-åringen fant seg ikke umiddelbart i dette. Da Levanger kommune uttalte at kommunen ville ha gitt mannen løyve om han hadde søkt, ble boten satt ned til kr. 10.000.

Til retten

Scootereieren var imidlertid ikke villig til å godta dette reduserte kravet heller. Derfor kommer saken hans opp i Inntrøndelag tingrett 11. februar.