I stedet betalte han pengene videre til selgeren, som brukte dem til noe annet.

Mer enn en million til sammen

Ifølge de to avisene, har flere selskaper vært involvert i utbyggingsplaner for Limkjærheiene i Risør kommune og andre steder på Sørlandet. Men de har gått konkurs etter tur, for så å bli erstattet av andre selskaper som har overtatt.

Dette har ført til at flere saker har endt med forlik, mens andre er hos finansklagenemnda. Alle disse gjaldt innbetalte beløp på 198.000 kroner.

Dommen ankes

En annen sak endte i domstolen, og nå i høst ble advokatens forsikringsselskap dømt til å betale tilbake innskuddet på 175.000 kroner, i tillegg til saksomkostninger.

Men pengene blir ikke utbetalt med det første, siden forsikringsselskapet har anket dommen.