Kanskje peker en utbygger på Gausta på veien videre for mange som ønsker seg tilgang til hytte: Mats Jönsson i Skiclub Partner AS er nå i markedet for å selge en hytte til potensielt ti interessenter. Prisen for å kjøpe seg inn i prosjektet er 675.000 kroner. 

Spesiell vri på eierskapet

Selgeren har i flere år har vært en ivrig markedsfører av Gausta-området, særlig i det svenske markedet. Selv uttaler han til Telemarksavisa at ideen er hentet fra alpinstedet Åre i Sverige, hvor denne typen multi-eierskap er ganske vanlig.

Noe av det spesielle ved arrangementet er at kjøperne først overtar sin eierandel fullt og helt ved utløpet av 2028. Fram til da driftes hytta av Skiclub AS, som sørger for renhold og vedlikehold og dessuten leier hytta ut når den ikke brukes av andelshaverne. De ti andelshaverne vil ha 20 vinteruker til disposisjon, dvs to uker hver i det attraktive fjellområdet.

Hytta er på 124 kvadratmeter i to etasjer og har fem soverom og 11 sengeplasser, dessuten stue, kjøkken, tv-stue, to bad og badstue. Byggeår 2019.

Månedsavgift

Assosiasjoner til sydens timeshareløsninger, blir avvist av hytteentreprenøren i Gausta.

– Dette er ikke timeshare. Du får et pantebrev på din andel når du inngår kontrakten og den 31. desember 2028 blir hytta overdratt vederlagsfritt til andelseierne. Det eneste som betales da er tinglysningsgebyret på 2,5 prosent, uttaler han til TA.

I tillegg til salgsprisen på 675.000 kroner per andel, kommer  felleskostnader på 1250 kroner måneden. Månedsbetalingen skal dekke utgifter til blant annet strøm, renovasjon, renter, snømåking, avgifter, skiløyper og vedlikehold.

Må se langt etter påskeferie

I salgsannonsen antyder selgeren at det er mulig å få leieinntekter på 15.000-30.000 kroner for en uke under høysesongen og 5.000–10.000 kroner på sommeren. Hvis høysesongen defineres til jul/nyttår og påskeuken, har selskapet uansett selv sikret seg utleierettighetene i disse periodene. Først fra 2029 er dette perioder som kan disponeres av andelseierne. Da er det også potensielt ti av dem som er på ballen.

Selskapet tar 20 prosent i provisjon for uteleiejobben og administrasjon fram til prosjektet fullt og helt overdras til andelseierne. 

Så gjenstår det å se om Ola og Kari er moden for denne typen hytteeierskap. Blir konseptet en suksess er planen i hvert fall å bygge flere hytter basert på samme ide i Gausta-området.