Tekst: Trond Steinset

Omsetning av hytter og fritidsboliger i fritt salg økte i alle fylkene sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2020. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og i Viken og Oslo, henholdsvis 890 og 860. Omsetningsøkningen var størst i Agder, med en vekst på 90 prosent fra samme kvartal i 2020.

Her selges det flest

I disse fjellhyttekommunene Trysil, Hol og Vinje ble det solgt henholdsvis 133, 122 og 107 hytter i 1. kvartal 2021. Blant de 20 hyttekommunene med flest tinglyste salg i 1. kvartal hadde Tinn og Øyer de høyeste medianprisene. Henholdsvis 4,0 millioner kroner og 3,6 millioner kroner var medianprisen i disse to kommunene. Det ble solgt mer enn 50 hytter i 19 norske kommuner i 1. kvartal.

Mange enkle og rimelige hytter

Hver tredje hytte som ble solgt i 1. kvartal 2021 kostet under en million kroner, mens 40 prosent av hyttene kostet mellom 1 og 3 millioner kroner. For en av fem hytter måtte de nye eierne ut med mellom 3 og 5 millioner kroner, mens 8 prosent kostet over 5 millioner kroner. I alt 60 av de omsatte hyttene dette kvartalet gikk for pris på over 8 millioner kroner.