Fram til årsskiftet krevde eiendomsskatteloven likebehandling av boliger og fritidsboliger, men fra årsskiftet kan altså kommunene frita hytter og fritidsboliger fra eiendomsskatt.

Ikke så ulogisk, siden hytteeierne ikke har stemmerett i hyttekommunen, ofte mangler den samme infrastrukturen som de fastboende har og heller ikke benytter seg av de samme kommunale tjenestene.

Men får de fritak …?

Ønsker ikke å gjøre unntak

Pengenytt har vært i kontakt med flere av de mest typiske hyttekommunene, men ingen av dem har noen planer om å fjerne den lukrative inntektskilden.

– Det er ikke aktuelt for Hol kommune å avvikle eiendomsskatt på fritidseiendom fra 01.01.2017, jfr. budsjettvedtak i Hol kommunestyre i desember 2016, svarer sekretær Unn Merethe Olsen på vegne av rådmann Lars Ole Skogen.

– Dette er ikke aktuelt for Sigdal kommune, skriver også rådmann Jostein Harm en epost til Pengenytt.

Hol og Sigdal er på tredje- og femteplass over kommuner i Norge med flest fritidsboliger, med henholdsvis 5356 og 4674 fritidsboliger, ifølge SSB.

Hyttefolket ønsker noe tilbake

Heller ikke Oppdal kommune har planer om å frita fritidsboliger for eiendomsskatt.

– Det har ikke vært gjenstand for realitetsdiskusjon i kommunen, skriver økonomisjef Svein-Erik Bjerkan i Oppdal kommune i en epost.

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra hytteeierne om eiendomsskatten?

– Det generelle inntrykket er at dette er akseptert, men at det samtidig forventes at kommunen legger til rette for diverse infrastrukturtiltak som for eksempel løypelegging, svarer Bjerkan.

Symbolsk betydning

Da forslaget om regelendringen først ble kjent i fjor vår, skrev Norges Hytteforbund (NHF) følgende på nettsidene sine:

– Vi tror forslaget om mulig skatteunntak for hyttebebyggelse mest vil være av symbolsk betydning, først og fremst der fritidsbebyggelsen er relativt ubetydelig i forhold til antall fastboende i kommunen, og legger til:

– Men samtidig ser vi at dette gir muligheter for kommuner som ønsker å gjøre seg attraktive for ny hyttebebyggelse og den økonomiske aktivitet dette fører med seg. Hyttekjøpere må da være bevisst på at slike vedtak om skattefrihet lett kan omgjøres.

Melkekuer

Pengenytt siterer også Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund. Hun mener lokalpolitikerne rett og slett melker dem som ikke har stemmerett i kommunen.

– De fleste hytteeiere bor ikke i samme kommune som hytta deres ligger i. Det har derfor fristet enkelte kommuner til å slå ekstra hardt til med eiendomsskatten på fritidseiendom. De risikerer jo ikke å tape velgere, sier Gyldenskog.

Har ikke svart på henvendelsen

Bodø, Fredrikstad, Ringsaker og Trysil har ikke besvart Pengenytts henvendelser i denne saken.