Det er i et leserbrev i Hallingdølen at Holme tar bladet fra munnen. Riktignok vurderer kommunen fastpris på strøm, men det gjenstår å se hva som blir resultatet, skriver hytteeieren.

«Dersom kommunen velger å ikke gjøre noe med strømprisen, kan det nesten garanteres at det blir lite lys i hyttene i vinter. Dette fikk man en forsmak på i høstferien der det var langt flere tomme hytter enn normalt, og handelsnæringen på Geilo kunne merke dette tydelig i sin omsetning», skriver Holme.

Han mener virkningen blir større når kulden setter inn og «man blir flådd bare ved å ha nok varme på for å unngå at vannet fryser». 

Ikke bare strømmen 

Han erkjenner at det vil koste for kommunen å sette en fastpris på strøm, men i en kommune som er avhengig av turister og hyttefolk kan det være enda dyrere å miste inntektsgrunnlaget hytteeierne gir, mener han.

Likevel er dyr strøm bare én faktor som kan medvirke til at hytteeierne holder seg hjemme. Det er flere forhold som gjør opphold i Hol kommune til en kostbar affære.

«Mange er kjent med at handelsnæringen på Geilo opererer med høye priser, men gir spe- sialrabatt til de fastboende. Det er dermed turistene og hytteeierne som subsidierer de fastboende. Et annet eksempel er sesongkort i skiheisene som for en lokal familie koster kr. 6995,- mens for oss andre koster ordinært kr. 22.245.», framholder han og spør:

«Hvordan ville de lokale fastboende i Hol kommune reagert hvis de tok seg en tur til Oslo eller Bergen og ble møtt med opp til det tredobbelte i betaling for bompasseringer, kulturarrangement og høyere pris på alt de kjøpte i byen?»

Skammelig behandling

Han sammenfatter sin frustrasjon på denne måten: «Det er faktisk skammelig opptreden overfor oss som på toppen av det hele betaler eiendomsskatt til Hol kommune uten å få noe særlig igjen for det.»

Ål kommune har vedtatt å fortsette subsidieringen av strømmen slik at den blir maks. 70 øre/kwt for fastboende og næringsdrivende. Hytteeiere omfattes ikke.

«Det vil være et svært negativt signal hvis Hol kommune følger samme prinsipp og neglisjerer hytteeierne. Resultatet kan lett bli at hytteeierne kniper igjen på pengebruken i kommunen og reduserer besøkene i hyttene, i skiheisene og butikkene» skriver Dag Holme i leserinnlegget.