Illustrasjonsfoto

I fjor vår fikk byggesaksavdelingen i Grimstad kommune et anonymt tips om at en fritidsbolig var oppført på tomta uten tillatelse. Kommunen utba seg en forklaring fra tomteeieren som svarte at dette slett ikke var noen hytte. Det var en campingvogn som sto der. Det er Agderposten som forteller historien.

Kommunen på sin side mente campingvogna var plassert der i strid med retningslinjene. Campingvogneieren søkte om dispensasjon, men fikk nok en gang nei. Både i 1987 og 1997 hadde vedkommende søkt om dispensasjon for å sette opp hytte på den utskilte tomta som var gitt i arv.

Statsforvalteren hadde i forkant av kommunens behandling av dispensasjonssøknaden frarådt kommunen å gi dispensasjon for hytte/campingvogn. Kommunes tekniske utvalg fulgte opp med å avslå søknaden.

Selv om campingvognas eier har mulighet for å klage kommunens avslag formelt inn for statsforvalteren, er det lite trolig at det vil endre myndighetenes syn. Dermed vil eieren av vogna måtte fjerne den, eller så blir den tvangsflyttet.