I 2017 var det 233 aksjoner etter at folk langs kysten hadde meldt fra om slike små farkoster i drift. En enkel måte å unngå dette er å merke dem med navn og telefonnummer på et godt synlig sted. Da blir det enkelt å sjekke ut om det virkelig har skjedd en ulykke eller ikke.

Dt er viktig å huske på at unødvendige aksjoner kan binde opp ressurser som i mange tilfeller burde vært brukt ved virkelige ulykker som skjer samtidig.

Også om ulykken skulle være ute, er merking viktig, for det er ikke nødvendigvis slik at det beste leteområdet er det samme som funnstedet, rett og slett fordi de lette farkostene kan drive langt på kort tid.

Så derfor, når du sjekker om alt er i orden på og ved hytta, sørg for at kanoer, kajakker og brett er godt sikret. Og merk dem.

Og npr det gjelder sikring, sørg for at ikke trampolinene blir tatt av vinden. De kan gjøre mye skade. Også nå på sommeren, da det plutselig kan komme noen skikkelige vindkast.