VA-Nytt melder at dokumentasjon og laboratorietester viser at minirenseanlegg innfrir de offentlige kravene med god margin. Usikkerheten har dreid seg om minirenseanlegg for en fritidsbolig vil fungere under varierende belastning, som for eksempel etter lengre hvileperiode. Dette viser det seg nå å være en uaktuell problemstilling.

Usikre saksbehandlere

Med bakgrunn i usikkerhet hos saksbehandlere i enkelte kommuner om hvorvidt fritidsboliger skal kunne installere minirenseanlegg, arrangerte  Miljødirektoratet nylig en faglig samling. Her deltok representanter for SINTEF, NMBU, NIBIO, Norsk Vann og bransjeforeningen Avløp Norge deltok. Her ble dokumentasjonen som i dag foreligger på feltet, gjennomgått.

Fornøyd bransje

Konklusjonen fra møtet var entydig: Renseanlegg for en enkelt fritidsbolig fungerer like godt under varierende belastning som ved en jevn. Videre ble man enig om at all dokumentasjon tilsier at renseresultatene i praksis er like gode for fritidsboliger som for helårsboliger, skriver VA-Nytt.

– Vi er tilfreds med at Miljødirektoratet nå er tydelig på dette forholdet. For vår bransje, som leverer renseanlegg av størrelse helt ned til en enkelt fritidsbolig, er det greit å få en avklaring fra myndighetene, ved siden av god støtte i de ulike fagmiljøene, sier Anett Ingier Ottesen, styreleder ved bransjeorganisasjonen Avløp Norge til VA-Nytt.