Fredriksstad Blad forteller at kommunen i utgangspunktet reagerte på flere forhold og satte i gang ulovlighetsoppfølging. Men det meste er ordnet ved at det er gitt nødvendige tillatelser i etterkant.

Men kommunen drivhuset som skal ha blitt satt opp for et par år siden, ble for drøyt og kan ikke godtas.

drivhus2
Dette drivhuset, fullt av tomatplanter, er uønsket i en hyttehage på Hvaler. (Foto: Hvaler kommune)

Forskjellsbehandling?

Før saken kom opp til politisk behandling i hovedutvalget, skrev hytteeieren at det vil være forskjellsbehandling hvis kommunen ikke følger opp andre drivhus som er oppført i området.

I saksutgreiingen sin skriver rådmannen at han er kjent med situasjonen, men at kommunen på grunn av ressurssituasjonen ikke har prioritert oppfølging av andre drivhus.

De aller fleste politikerne var enige med rådmannen

Bare en Frp-politiker var villig til å støtte hytteeieren mens de øvrige gikk inn for at drivhuset må fjernes.

Han syntes det var mye annet kommunen heller skulle ta tak i enn drivhuset til en familie som ønsker å dyrke litt. Dessuten mente han at det var et poeng at hytteeiendommen ligger i et LNF-område, som nettopp er til landbruk.

Drivhus blir vinterhager

Utvalgslederen, som er Høyre-mann, påpeker at ikke alle drivhus forblir drivhus, men fort kan bli til vinterhager.

Plastdrivhus i stedet?

Hytteeieren sier til Fredriksstad Blad at han nå prøver å finne ut om et plastdrivhus som står oppe bare om sommeren, kan være lovlig. Men undrer seg i så tilfelle om det er noen bedre løsning enn drivhuset som står der idag.