Siden hytta brant helt ned måtte det gjøres skjønnsmessige vurderinger både av hyttas tekniske verdi og dens potensielle salgsverdi. Spriket mellom forsikringsselskapets Ifs skjønnsmann og hans egen var oppsiktsvekkende stort. 

Formidabelt sprik

Haugens skjønnsmann kom til at hytta hadde en teknisk verdi på 4,7 millioner kroner - eks moms. Ifs skjønnsmann konkluderte sin vurdering med 2,3 millioner kroner - under halvparten av hytteeierens skjønnsmann. Selv om Ifs takstmann lot seg bevege til 3,12 millioner kroner var spriket formidabelt

Tre mill. kroner i forskjell

Da skjønnsmennene skulle kalkulere den nedbrente hyttas potensielle salgsverdi, kom hytteeierens skjønnsmann til at den ville vært 5,2 millioner kroner. Ifs representant mente imidlertid at salgsverdien ville vært 1,6 millioner. Men også her lot forsikringsselskapets mann seg bevege oppover og endte på 2,3 millioner kroner - tre millioner kroner lavere enn den andre skjønnsmannen.

Skammelig lavt tilbud

Om selskapets anslag på salgsverdien hadde han ifølge Altaposten dette å si:

– Det var direkte skammelig! Rett og slett skammelig lavt, sier Haugen.

Som følge av uenigheten ble det satt såkalt oppmannsskjønn. Her ble den tekniske verdien fastsatt til 6,2 millioner kroner inkludert moms. Salgsverdien ble anslått til 2,75 millioner. På dette grunnlag tilbød forsikringsselskapet å betale Haugen 3,5 millioner kroner i erstatning for den nedbrente hytta, men dette takket han nei til. 

Har 6,2 mill å bygge for

– Dermed har jeg ei ramme på 6,2 millioner kroner til å sette opp ei ny, tilsvarende hytte, sier Haugen til avisa.

Haugen har siden grunnet på hvordan Ifs skjønnsmann kunne komme så skjevt ut, men da han fikk se oppsettet fra takstmannen, kunne han konstatere at grunnlaget var riv ruskende galt. Han forteller til Altaposten at han fant ikke mindre enn 50 feil. 

Frykter mange er i samme situasjon

Haugen frykter mange forsikringstakere har vært eller er i samme situasjon som han selv og ender opp med å få utbetalt langt mindre enn de har krav på i forsikringsoppgjør.

– Noe sier meg at dette ikke er det eneste tilfellet av «forsikringsvennlige skjønnsmenn» som finnes. Jeg mistenker at forsikringsselskapene heller bruker skjønnsmenn som regner feil i deres favør, enn de som ønsker å finne fram til de riktige verdier, sier Haugen. 

If: Vil ha korrekte oppgjør

Dette avvises fra Ifs side. Selskapets informasjonsdirektør fastholder at selskapet alltid har en korrekt løsning for øye. Ingen er tjent med at det ikke blir gitt korrekte skadeoppgjør, sier han til Altaposten og gir beskjed om at de vil gå denne saken etter i sømmene.

Ifs skjønnsmann, Jon Erland Balto hos Stema Byggebistand AS skriver til Altaposten at dokumentet hans bare var et utkast:

«Jeg er helt enig med Haugen i at det dokumentet det refereres til her er helt feil. Både innhold og tall er feil i den. Dokumentet beskriver heller ikke Haugens hytte slik den var. Det er et ubearbeidet dokument som ble sendt til Haugens skjønnsmann, tidlig i prosessen, som et utkast uten at innholdet var verifisert. Haugen burde tatt kontakt med meg så hadde alle misforståelser vært oppklart», skriver Balto. 

Ikke uvanlig med sprikende takster?

Her kan du lese om da Tønsberg kommune skulle frikjøpe en hytteeiendom. Takstene sprikte fra tre til sju millioner kroner.