Grunneierne har stått urokkelig fast på sin beslutning om å ville ilegge hytteeierne en årlig serviceavgift. Under et medlemsmøte i vellaget sist lørdag var stemningen amper og uforsonlig.

Kan trekke fra løypeavgift

Etter et møte mellom partene er grunneierne Pihl as og Brøttum Allmenning pålagt å sende et brev til alle hytteeiere om at den del av serviceavgiften som handler om tilskudd til drift av skiløyper (kr 450) kan fratrekkes regningen som alt er sendt ut. Betaling av løypeavgift er som kjent en frivillig sak. Det er Gudbrandsdølen Dagningen som skriver dette.

De som betaler hele serviceavgiften inkludert den frivillige løypeavgiften vil imidlertid automatisk kunne bli medlem i Sjusjøen skiforening, dersom foreningen godkjenner dette.

Skl ikke betalte dobbelt for vann heller

Hytteeiere med kommunalt vann og som har fått regning på bruk av grunnvann, kan også trekke fra den delen som skal dekke vannforbruk, forteller leder i Sjusjøen vel, Jan Ove Holmen til GD.

Partene er forøvrig enige om å appellere til Ringsaker kommune om å øke tilskuddet til løypedriften. Kommunen bevilger for tida 170.000 kroner til dette formået, ifølge GD.