Linda Strand er en av mange som har brukt eller bruker denne metoden i kampen mot de invaderende smågnagerne. I familiens rundt 400 år gamle hus hadde de i lang tid prøvd forskjellige bekjempelsesmetoder.

Linda Strand er lettet over at Høyesterett krever saken hennes behandlet på nytt. Foto: Priv
Linda Strand venter på ny behandling av musefelle-saken i lagmannsretten. Foto: Privat

Anmeldt av NOAH

Det måtte en kreativt konstruert bøttefelle til for å få has på plageåndene. Lokkemidlet var en bamsemums. Den virket. I hundretall gikk musene planken for så å falle ned i en blanding av vann og frostvæske og druknet.

Strand delte sine erfaringer på Facebook. Her snappet dyrevernorganisasjonen NOAH opp tipset som Strand hadde delt og anmeldte henne for brudd på dyrevelferdsloven.

Retten: Kunne fanget dem levende og dernest sluppet dem fri

Da dommen falt i Møre og Romsdal Tingrett ble Strand temmelig forferdet. Retten fant nemlig at Strand hadde brutt dyrevelferdsloven og dømte henne til å betale en bot på 6000 kroner. 

I domspremissene het det blant annet at Strand hadde alternative metoder for å bli kvitt musene. Hun kunne etter rettens mening ha «benyttet en bøtte uten vann/kjølevæske. Straks musene var fanget kunne hun så ha befordret disse til et sted med tilstrekkelig avstand til bebyggelse, og sluppet musene løs der. Alternativt kunne hun (…) bedøvet musene ved hjelp av CO2 og deretter sørget for en forsvarlig avlivningsmetode.»

Lagmannsretten enig med tingretten

I retten hadde Strand erkjente de faktiske forholdene, men opplevde det fullstendig urimelig at hun skulle bli dømt som en dyremishandler. Hun anket på prinsipielt grunnlag saken til Frostating Lagmannsrett. 

Lagmannsretten kom enstemmig fram til at det ikke forelå særlige grunner til at saken kunne sendes til en høyere rettsinstans. Som begrunnelse ble anført at det ikke var uenighet om de faktiske forhold.

Lagmannsretten mente derfor at dommen fra tingretten sto seg og avviste anken.

Så sikker er ikke Høyesteretts ankeutvalg. Nylig opphevet landets øverste domsstol vedtaket og henviste saken til ny behandling.

Klar for ny runde

Strands advokat Thor Kleppen Sættem uttrykker overfor NRK glede over at Høyesterett peker på at dyrevelferdsloven ikke kan være blind for hva slags dyr det dreier seg om.                                                                                                                                  

- Dette kan bli en spennende diskusjon når saken skal behandles i lagmannsretten, sier Sættem.

Linda Strand er lettet: – Jeg er glad jeg får en ny sjanse, siden det er en så prinsipiell sak. Så nå er det bare og brette opp ermene og gjøre seg klar for en ny runde, sier hun til lokalavisa Driva.