De aller fleste har fulgt myndighetenes sterke anmodning om å pakke sammen og dra hjem. Rundt 60-65 prosent i følge helseminister Bent Høie.

Bedreviterske hytteeiere

På pressekonferansen i dag uttrykte han takknemlighet for at så mange har tatt situasjonen på alvor og blitt med i den nasjonale dugnaden kampen mot corona er.
 
Likevel har nyhetene de siste dagene vært preget av allmenn undring over at en så stor del av hytteeierne har påberopt seg innsikt og kompetanse nok til å tilsidesette alle politiske og faglige myndigheter nå under corona-krisen. Situasjonen er ikke blitt bedre ved at en del hytteeiere har vist lite forståelse og til dels provoserende oppførsel i møte med kommuneledelsen.

Straff for forsettlighet

Mange har spurt seg hvilke maktmidler myndighetene eventuelt vil sette bak forbudet mot å være på hytta. Statsminister Erna Solberg har tidligere antydet at sivilforsvaret kan bli satt inn. Kommuner har allerede henvendt seg til heimevernet for bistand. Justisminister Monica Mæland uttalte imidlertid under dagens pressekonferanse at man så langt ikke har planer om å sende politiet inn i hyttefeltene.
 
- Det skal vi ikke. Politiet skal fortsette å prioritere det viktigste, nemlig alvorlig kriminalitet. Men vi bor i et land hvor de aller fleste er lovlydige, og vi tror at dette forbudet kommer til å bli fulgt. Men hvis noen fortsatt insisterer på å bryte loven, vil de bli straffet, sa Mæland blant annet.

Bare ett unntak

Selv om flere kommuner har bunker med dispensasjonssøknader, ble det under pressekonferansen gjort klart at ingen slike søknader blir innvilget. Men det gjøres ett unntak i loven:
 
Er du i familie med en coronasmittet, men selv frisk, kan du reise på hytta og bli i karantene der. Dette unntaket blir nedfelt i loven, slik at man ikke trenger søke om dispensasjon. Den coronasmittede personen må imidlertid holde seg hjemme i egen kommune.